adStone

Lab One

Lab One to narzędzie pozwalające na sprawne analizowanie zachowania pracowników podczas pełnienia obowiązków zawodowych. Dedykowane przede wszystkim działom HR, które z łatwością sprawdzą, jakimi możliwościami dysponuje kadra. Klienci Lab One od razu wiedzą, jak rozłożyć siły pracowników na poszczególne działy firmy oraz gdzie konieczne są zmiany.

 

Lab One

Działania w obszarze

Cele

Do naszych zadań należało przygotowanie layoutu strony internetowej oraz katalogu, przedstawiającego produkt. Klientowi zależało na pokazaniu dynamiki zachodzących zmian wewnątrz firmy po wdrożeniu innowacyjnego systemu, którym jest Lab One, a także zaprezentowaniu oferty w nowoczesny sposób. Musieliśmy również pokazać, że z narzędzia mogą korzystać zarówno urzędy miast (np. Urząd Miasta Poznania), jak i duże firmy (Aquanet SA).

Rezultaty

Zaprojektowaliśmy nowoczesną i dynamiczną stronę internetową dla Lab One. Stworzyliśmy claim: Workforce analytics revolution, który oddaje główną cechę produktu i nawiązuje do branży HR. Wraz z klientem przygotowaliśmy case’y, ilustrujące dotychczasową działalność i sukcesy. Aby zachować spójność strony internetowej i katalogu, oparliśmy naszą pracę o ten sam schemat: wyjaśnienie czym jest Lab One, jak ten system działa oraz pokazanie efektów po zastosowaniu narzędzia w miejscu pracy. Dzięki takiemu zabiegowi zarówno strona internetowa, jak i katalog są niezwykle przejrzyste i czytelne, dostosowane dla odbiorcy globalnego.

Zainteresowany? Sprawdź ofertę