adStone

Our Future Foundation

Projekt z kategorii:

Głównym celem Our Future Foundation jest wsparcie utalentowanej młodzieży z Polski poprzez kompleksową pomoc w rekrutacji na wysoko postawione w rankingach międzynarodowe uczelnie, a także w wyborze kierunku zawodowego. Do pozostałych celów fundacji przyporządkowuje się: pobudzanie współpracy między przedstawicielami, upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji, wsparcie młodzieży polskiej oraz promocja idei aktywnego obywatelstwa. Our Future Foundation popiera również działania na rzecz współpracy europejskiej oraz transatlantyckiej.

Responsywny serwis internetowy www.off.org.pl. Możliwość zakładania konta, przeglądania ofert pracy, czy stażu, a także udostępniony zapis na wydarzenia organizowane przez fundację.

Zobacz stronę www

Zainteresowany? Sprawdź ofertę