adStone

Cicero League

Cicero League jest międzynarodową siecią kancelarii prawnych o globalnym zasięgu. Centrala Cicero znajduje się w Londynie. Kilka razy w roku organizowane są spotkania przedstawicieli kancelarii członkowskich, których celem jest wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy między członkami.

Cicero League

Zobacz także

Działania w obszarze

Zakres

Zadanie polegało na przeniesieniu dotychczasowych zasobów www z serwerów zagranicznych, stworzeniu nowego serwisu internetowego oraz jego integracji z istniejącym już serwisem intranetowym.

Rezultaty

Wykonaliśmy nowoczesny serwis internetowy, w całkowicie nowej odsłonie wizualnej, w technologii RWD. Po zakończeniu głównych prac nasze zadania skupiają się na stałej obsłudze administracyjnej i zarządzaniu serwisem internetowym i intranetowym.

Zainteresowany? Sprawdź ofertę